GIẢI THƯỞNG

N.H.O

Nhà Phát Triển Căn Hộ Hạng Sang Tốt Nhất Việt Nam
Giải Thưởng Bất Động Sản Châu Á 2021

PROMENA

Dự án Căn hộ Được Thiết Kết Đẹp Nhất Châu Á.
Giải Thưởng Bất Động Sản Châu Á 2021

N.H.O

Nhà Phát Triển Căn Hộ Hạng Sang Tốt Nhất Việt Nam
Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2021

PROMENA

Dự án Căn hộ Được Thiết Kế Đẹp Nhất Việt Nam
Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2021

THE DRAGON CASTLE

Dự án Căn hộ Tốt Nhất Vịnh Hạ Long
Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2020

HERA

Dự án Căn hộ Tốt Nhất Miền Bắc Việt Nam.
Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2020

Paramount

Dự án có thiết kế tổng thể tốt nhất
Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2019

The Dragon Castle

Dự án căn hộ tốt nhất (Vịnh Hạ Long)
Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2019

The Dragon Castle

Dự án phát triển lối sống đô thị tốt nhất
Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2019

Hera

Dự Án có nội thất tốt nhất
Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2019

Hera

Dự Án được thiết kế đẹp nhất
Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2019

Kings Town

Căn Hộ Cao Cấp Tốt Nhất (Vịnh Hạ Long)
Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2018

Kings Town/ The Dragon Hill

Dự Án Được Thiết Kế Đẹp Nhất
Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2017

Imperial Place

Dự Án Căn Hộ Tốt Nhất
 Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2017

Sky9

Căn hộ tầm trung tốt nhất (Hồ Chí Minh)
Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2016

City Tower

Căn hộ thương mại giá hợp lý 2015
Giải Thưởng Bất Động Sản Quốc Tế 2015-2016

First Home Thạnh Lộc

Căn hộ tốt nhất Việt Nam 2015
Giải Thưởng Bất Động Sản Quốc Tế 2015-2016

City Tower

Chứng Nhận Công Trình Nhà Ở Xanh
EDGE Homes 2015

SỰ KIỆN NỔI BẬT