TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Nơi Làm Việc: Hồ Chí Minh 

Số Lượng: 1

Ngày Hết Hạn: 10/04/2020

Phạm Vi Công Việc: 

– Thiết lập và vận hành hệ thống Kế toán NHO.
– Quản lý đội ngũ chuyên viên kế toán đảm bảo hoàn thành chính xác, kịp thời các hoạt động kế toán.
– Chỉ đạo và giám sát nhiều hoạt động kế toán để đảm bảo rằng các nguồn tài chính được quản lý theo các nguyên tắc kế toán và tuân thủ các quy định, luật và tiêu chuẩn có liên quan.
– Kiểm tra tất cả các phê duyệt chi tiêu và thanh toán có tuân thủ chính sách của công ty.
– Thiết lập và phát triển hệ thống quản lý tài chính và kế toán, chính sách và thủ tục tài chính.
– Làm việc với kiểm toán viên nội bộ & kiểm toán viên bên ngoài như IGL; BDO
– Kiểm tra tất cả các báo cáo để báo cáo chịu thuế và xử lý các vấn đề thuế.
– Tương tác và tạo mối quan hệ với các ngân hàng và các cơ quan chức năng.
– Cung cấp sự lãnh đạo, hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp để đảm bảo tạo ra bầu không khí tích cực và tinh thần đồng đội.
– Đảm bảo hồ sơ kế toán tài chính chính xác, đầy đủ và cập nhật được duy trì để đảm bảo cả báo cáo tài chính nội bộ và bên ngoài, lợi nhuận và báo cáo dựa trên những hồ sơ đó.
– Lập ngân sách, dòng tiền và báo cáo tài chính cho tập đoàn.
– Hoàn thành mục tiêu nguồn nhân lực của phòng kế toán bằng cách tuyển dụng, lựa chọn, định hướng, đào tạo, phân công, sắp xếp lịch trình, huấn luyện, tư vấn và kỷ luật nhân viên; truyền đạt kỳ vọng công việc; lập kế hoạch, giám sát, thẩm định và xem xét đóng góp công việc; lập kế hoạch và xem xét các hành động bồi thường; thực thi chính sách và thủ tục.
– Gặp gỡ với các trưởng phòng/ giám đốc khác để thảo luận về các cải tiến có thể cho bộ phận Kế toán.
– Kiểm tra hoặc xem xét báo cáo tài chính bao gồm báo cáo nội bộ.
– Công việc khác từ Giám đốc tài chính & Ban Giám Đốc
– Hỗ trợ các phòng ban khác trong hoạt động kế toán

Kinh Nghiệm Và Kỹ năng: 

– Kỹ năng lãnh đạo: Kế toán trưởng sẽ cần thúc đẩy nhóm, làm việc với họ để đảm bảo họ tuân thủ tất cả các chính sách và quy trình của công ty.
– Kỹ năng giải quyết vấn đề: Bạn sẽ phải giải quyết vấn đề, đôi khi không tận mắt nhìn thấy vấn đề thực tế. Có thể giải quyết vấn đề với một kế toán sẽ giúp công việc của bạn.
– Bằng đại học về tài chính hoặc kế toán.
– Chứng chỉ kế toán trưởng.
– Bằng thạc sĩ hoặc CPA / ACCA là một lợi thế.
– Ưu tiên có kinh nghiệm trong các công ty bất động sản.
– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về Tài chính và Kế toán trong lĩnh vực Bất động sản / Xây dựng.
– Có khả năng làm việc dưới áp lực trong môi trường đa văn hóa, đa dạng.
– Kiến thức và hiểu biết sâu sắc về Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định pháp luật liên quan.
– Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán và máy tính văn phòng.
– Có kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt

Nộp đơn ngay:

 Vui lòng gửi CV với tiêu đề vị trí ứng tuyển về email hr.nhojsc@gmail.com. 

Liên hệ : (028) 3845 9963