CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Nơi làm việc:  Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1 

Ngày Hết Hạn: 10/04/2020

Phạm Vi Công Việc:

Vị trí này sẽ hỗ trợ Phó Giám đốc Tài chính và Giám đốc Tài Chính với các chi tiết như sau:

– Xây dựng các mẫu báo cáo quản lý hợp nhất: báo cáo tài chính, báo cáo dòng tiền, báo cáo tiền mặt hàng ngày.
– Hỗ trợ Phó Giám đốc Tài chính / CFO trong các dự báo và dự báo tài chính.
– Làm việc với nhóm Kế toán để cung cấp phân tích báo cáo tài chính và phân tích để xem xét.
– Xem xét báo cáo tài chính hàng tháng / hàng quý của các Công ty được giao.
– Chuẩn bị số dư tiền mặt hàng ngày hợp nhất, dòng tiền hợp nhất hàng tháng.
– Lập báo cáo tài chính hợp nhất hàng tháng / hàng quý / hàng năm.
– Chuẩn bị các báo cáo quản lý khác (nếu cần)
– Giám sát và đánh giá hệ thống thông tin tài chính và đề xuất cải tiến khi cần thiết
– Quản lý sổ sách kế toán cho một số đơn vị (nếu cần)
– Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác và hỗ trợ trong dự án ad hoc theo chỉ định của CFO / Phó Giám đốc Tài chính.

Kinh Nghiệm Và Kỹ năng: 

  •  Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Tài chính / Kế toán.

  • Đã từng có kinh nghiệm kiểm toán

  • Trung thực, trách nhiệm, tinh thần đồng đội

  • Kỹ năng quản lý giao tiếp / thời gian.

  • Thành thạo tiếng Anh cả nói và viết

  • Nâng cao MS Excel, VBA, MS Access, có kỹ năng mô hình tài chính là một lợi thế

Nộp đơn ngay:

Vui lòng gửi CV với tiêu đề Vị trí ứng tuyển về email hr.nhojsc@gmail.com. 

Liên hệ: (028) 3845 9963