# Vị Trí Tuyển Dụng Nơi Làm Việc Số Lượng Ngày Hết Hạn
1 Trưởng nhóm Pháp lý Doanh nghiệp & Hợp đồng Hồ Chí Minh 2 31/05/2018
2 Nhân viên điều phối (pháp lý) Hồ Chí Minh 1 31/05/2018
3 Trưởng nhóm Pháp lý dự án (giai đoạn tiền xây dựng) Hồ Chí Minh 1 31/05/2018
4 Nhân viên Thiết kế đồ họa Hồ Chí Minh 1 31/05/2018
5 Thu ngân kiêm Admin Tòa nhà Bình Dương 1 31/05/2018
Đăng ký nhận tin

Email đăng ký nhận bản tin