# Vị Trí Tuyển Dụng Nơi Làm Việc Số Lượng Ngày Hết Hạn
1 Trưởng Ban Quản lý Tòa nhà Bình Dương, Hồ Chí Minh 2 20/03/2018
2 Nhân viên hồ bơi Hồ Chí Minh 1 20/03/2018
3 Nhân viên Kỹ thuật Hồ Chí Minh 4 15/03/2018
4 Trưởng nhóm Kế Hoạch dự án Hồ Chí Minh 1 20/03/2018
5 Phòng Kế hoạch chiến lược (Trưởng phòng, Trưởng nhóm) Hồ Chí Minh 2 20/03/2018
Đăng ký nhận tin

Email đăng ký nhận bản tin