Trách Nhiệm Xã Hội

Trách nhiệm với cộng đồng 
 
Thông qua những hoạt động xã hội, N.H.O nỗ lực để mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho các gia đình và thế hệ sau. 
 
Thấu hiểu nhu cầu của xã hội, từ năm 2015 đến nay, N.H.O đã xây dựng 20 ngôi nhà tình thương cho 20 gia đình nằm trong diện xóa đói giảm nghèo. Tạo dựng tầm ảnh hưởng tích cực là ưu tiên hàng đầu của N.H.O.
 
N.H.O luôn có kế hoạch trang bị khu vui chơi và nhà trẻ ngay tại mỗi dự án, bởi chúng tôi tin rằng cung cấp một nơi an toàn để nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng cho trẻ em chính là yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững.
 
N.H.O mong muốn mang lại một ngôi nhà và cả một tương lai ngập tràn hy vọng cho toàn thể cư dân.
 

Caring and Sharing
with a Smile

Providing
Children's Libraies

Bring You
a Brighter Future

Đăng ký nhận tin

Email đăng ký nhận bản tin