Contact

giới thiệu

Giải thưởng
N.H.O - Best Boutique Developer (Country Winner) - Asia Property Award 2021

N.H.O

Best Boutique Developer.

(Country Winner)

Asia Property Award 2021

PROMENA -  Best Condo Architectural Design  (Regional Winner) - Asia Property Award 2021

PROMENA

Best Condo Architectural Design

(Regional Winner)

Asia Property Award 2021

N.H.O -  Best Boutique Developer - Vietnam property award 2021

N.H.O

Best Boutique Developer.

Vietnam property award 2021

PROMENA - Best Condo Architectural Design - Vietnam property award 2021

PROMENA

Best Condo Architectural Design.

Vietnam property award 2021

The Dragon Castle - Best Condo Development (Ha Long Bay) - Vietnam property award 2020

The Dragon Castle

Best Condo Development (Ha Long Bay)

Vietnam property award 2020

HERA - Best Condo Development. (Northern Vietnam) - Vietnam property award 2020

HERA

Best Condo Development. (Northern Vietnam)

Vietnam property award 2020

PARAMOUNT - Best Masterplan Design - Vietnam Property Awards 2019

PARAMOUNT

Best Masterplan Design

Vietnam Property Awards 2019

THE DRAGON CASTLE - Best Master Plan Design - Vietnam Property Awards 2019

THE DRAGON CASTLE

Best Master Plan Design

Vietnam Property Awards 2019

The Dragon Castle - Best Urban Lifestyle Development - DOT Property Vietnam Awards 2019

The Dragon Castle

Best Urban Lifestyle

Development

DOT Property Vietnam Awards 2019

HERA - Best Condo Interior Design - Vietnam Property Awards 2019

HERA

Best Condo Interior Design

Vietnam Property Awards 2019

HERA - Best Condo Architectural Design - Vietnam Property Awards 2019

HERA

Best Condo Architectural

Design

Vietnam Property Awards 2019

Kings Town - Best Housing Development (Ha Long Bay) - Vietnam Property Awards 2018

Kings Town

Best Housing Development

(Ha Long Bay)

Vietnam Property Awards 2018

Kings Town/ The Dragon Hill - Best Residental Architechture - DOT Property Vietnam Awards 2017

Kings Town/ The Dragon Hill

Best Residental Architechture.

DOT Property Vietnam Awards 2017

Imperial Place - Best Condo Development - DOT Property Vietnam Awards 2017

Imperial Place

Best Condo Development.

DOT Property Vietnam Awards 2017

SKY 9 - Best Affordable Condo (Ho Chi Minh) - Vietnam Property Awards 2016

SKY 9

Best Affordable Condo

(Ho Chi Minh)

Vietnam Property Awards 2016

City Tower - Best Apartment in Vietnam 2015 - International Property Awards 2015-2016

City Tower

Best Apartment in Vietnam 2015

International Property Awards 2015-2016

First Home Thanh Loc - Residental High Rise Development - International Property Awards 2015-2016

First Home Thanh Loc

Residental High Rise

Development

International Property Awards 2015-2016

City Tower - Energy saving, Water Saving, Less Embodied Energy in Materials - EDGE Homes 2015

City Tower

Energy saving, Water Saving,

Less Embodied Energy in Materials

EDGE Homes 2015

Nhận buyer guide

Leave your information here so that we can send you the Buyer Guide quickly:

Họ tên*
Email*
Điện thoại*

Buyer Guide là một cuốn sách hướng dẫn trực tuyến giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn căn hộ đầu tiên của mình bằng cách cung cấp chỉ dẫn chi tiết và hữu ích từ các Chuyên gia đến từ N.H.O

https://www.nhojsc.vn/
https://www.nhojsc.vn/catalog/view/