Tất Cả Dự Án

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Tất cả dự án

Miền Bắc

Miền trung

Miền Nam

1st Home Thạnh Lộc

Vị trí:  Đường Vườn Lài nối dài, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Loại:  Căn hộ

THÔNG TIN DỰ ÁN

Diện tích: 5,000m²

Giai đoạn xây dựng: 2013 – 2015

Số căn hộ: 489 căn

Số tầng: 14 tầng

DỰ ÁN KHÁC

Luxury Residence

Căn hộ, 5300m²

 

1st Home Bình Hòa

Căn hộ, 66,433m²

 

Sky 9

Căn hộ, 18,500m²

 

Imperial Place

Căn hộ, 18,127m²