Tất Cả Dự Án

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Tất cả dự án

Miền Bắc

Miền trung

Miền Nam

THE DRAGON CASTLE

Vị Trí : QUảNG NINH

Loại : Căn hộ

information

Diện tích :  17,794 m2

Số căn hộ : 1,271 Units

Số tầng : Đang cập nhập

Tiện ích : Swimming Pool, Basketball Court

DỰ ÁN KHÁC

Sky Palace

Căn hộ, Nhà phố, 16,262m²

 

King’s Town (Ha Long)

Urban Area, 20ha

 

Nest Home Đà NẴng

Căn hộ, 9,840.2m²

Luxury Residence

Căn hộ