# Vị Trí Tuyển Dụng Nơi Làm Việc Số Lượng Ngày Hết Hạn
1 Trưởng nhóm Pháp lý Doanh nghiệp & Hợp đồng Hồ Chí Minh 2 31/08/2018
2 Nhân viên điều phối (pháp lý) Hồ Chí Minh 1 31/08/2018
3 Nhân viên Kỹ thuật Hồ Chí Minh (Quận 9-Sky 9) 3 31/08/2018
4 Phó phòng Pháp lý dự án Hồ Chí Minh 1 31/08/2018
Đăng ký nhận tin

Email đăng ký nhận bản tin