N.H.O TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG CƯ DÂN TRONG ĐẠI DỊCH

N.H.O trao tặng quà cho cư dân City Tower

Ngày 03/08/2021, với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng cư dân trong đại dịch, Công ty Nhà Quốc gia N.H.O phối hợp cùng Công ty Xây dựng Handong và Công ty Quản lý Alpha+, trao tặng 540 phần quà là những nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình tại chung cư City Tower Bình Dương và Luxury Residence.Công ty Xây dựng Handong và Công ty quản lý Alpha+ không những là những đối tác chiến lược và tin cậy trong chuỗi giá trị bất động sản của N.H.O mà còn là những đối tác cùng sẻ chia tầm nhìn về công tác cộng đồng cộng đồng.

N.H.O trao tặng quà cho cư dân City Tower

N.H.O trao tặng quà cho cư dân City Tower N.H.O trao tặng quà cho cư dân City Tower N.H.O trao tặng quà cho cư dân City Tower